การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

9 ก.พ.

สมรรถภพาทางกาย หมายถึง ลักษณะร่างกายที่สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นระยะเวลานาน ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่างกายสามารถคืนสู่สภาพปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว

การมีสมรรถภาพทางกายดีจะส่งผมให้มีสุขภาพดี เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมีคุณภาพชีวติที่ดี การออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างน้อยวันละ 30 นาที เปนประจำทุกวันหรือสัปดาห์ละ 3 วัน จะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกลไกล

  1. พลังของกล้ามเนื้อ คือ ความสามารถของกล้ามเนื้อในการหดตัวเพื่อทำงานอย่างรวดและแรง เช่นการการกระโดดไกล การกระโดดสูง
  2. ความคล่องแคล่วว่องไว หรือความคล่องตัว คือ ความสามารถในการหดตัวของกล้ามเนื่อ เพื่อให้ร่างกายสามารถเปลี่ยนทิศทางด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เช่น การวิ่งซิกแซก การวิ่งกลับตัวด้วยความเร็ว
  3. ความทนทานของกล้ามเนื้อ คือคึวามสามารถของกล้ามเนื้อที่ทำงานซ้ำซากได้เป็นระยะเวลานานโดยไม่มีความล้า เช่น ด฿งข้อหลายๆครั้ง ทำลุกนั้งหลายๆครีั้ง
  4. ความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจ คือ ร่างกายสามารถทำงานได้เป็นระยะเวลายาวนาน เมื่อหยุดทำงานร่างกายสามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้อย่างรวดเร็ว เช่น วิ่ง 1000 เมตร
  5. ความแข็งแรีงของกล้ามเนื้อ คือ ความสามารถของกล้ามเนื้อในการหดเตัวอย่างเต็มที่ถึงระยะหนึ่ง เช่นการยกน้ำหนัก
  6. ความอ่อนตัว คือความสามารถในการเหยีนดตัวของข้อต่อส่วนต่้างๆได้ดี เช่น การก้มต้ัว การงอตัว
  7. ความสมดุล คือความสามารถรับความรู้สึกของร่างกาย ประสาทสามารถควบคุยการทรงตัว รักษาร่างกายไว้ให้อยู่ในท่าต่างๆทั้งในขณะเคลื่อนที่และอยู่กับที่ เช่นท่าทางในการเล่นยิมนาสติกต่างๆ
  8. ความเร็ว คือความสามารถในการหดตัวหลายๆครีั้งติดต่อกันของกล้ามเนื้อเพื่้อทำงานให้ได้ผมงานมากในเวลาอันรวดเร็ว เช่น การวิ่งเร็ว 50 เมตร

ภาพบางภาพผมไม่ได้ถ่ายจึงต้องขอโทดด้วยนะครับเพราะว่ามันทำไม่ได้ เช่น จะให้เล่นยิมนาสติกหรอ 55 คงเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีอุปกรณ์ครับ งันวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับ ผมจะไปกินข้าวแล้ว บาย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: