กิจกรรมนันทนาการ

9 ก.พ.

หวัดดีครับ พอดีผมขี้เกียจที่จะไปหาสถาที่ที่น่าสนใจแล้ว*ไม่มีรูปถ่ายเหลือเลย 55+  ผมจึงนำความรู้จากวิชาสุขศึกษา ที่เป็นหลักสูตร ม.3  มานำเสนอเพื่อเพื่อนจะสนใจที่ผมจะนำเสนอครับ

ในการดำเนินชีวิตประจำวัน นอกเหนือจากการปฏิบัติภารกิจส่วนตัว การทำงานหรือการเรียนหนังสือแล้วจำเป็นต้องมีกาีพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด เวลาที่เหลือจากการปฏิบัติภารกิจต่างๆจึงเป็นเวลาที่ควรจะใช้ทำกิจกรรทต่างๆิ ที่ตนเองสนใจ และเป็นประโยชนน์กับตนเองและผู้อื่น กิจกรรมที่ทำยามว่างและตนเองมีความพอใจนี้เรียกว่า กิจกรรมนันทนาการ

กิจกรรมนันทนาการ หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเลือกทำโดยความสมัครใจในเวลาว่าง เป็นกิจกรรมที่ให้ประสบการณ์ ความพึงพอใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นการผ่อนคลามความตึงเครียดทางร่างกายและจิตใจ ประกอบด้วยกิจกรรมหลายประเภทเลยครัย ได้แก่

 1. การออกกำลังกายและเล่นกีฬา
 2. งานศิลปวัฒนธรรม
 3. ดนตรีการแสดง
 4. ทัศนศึกษา
 5. งานอดิเรก
 6. วรรณกรรม
 7. บำเพ็ญประโยชน์

ในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ ควรพิจารณาเลือกให้เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงภาวะสุขภาพ คตวามปลอดภัย ค่าใช่จ่าย เวลา สถานที่ และลักษณะภารกิจประำวันด้วย

คุณค่าของกิจกรรมนันทนาการ

 1. คุณค่าต่อตนเอง  ทำให้สุขภาพและใจดีขึ้น เนื่องจากิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่เลือความถนัด ความสนใจ และความพึงพอใจ ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ได้เป็นอย่างดี ทำให้สุขภาพจิตดี นอกจากนี้กิจกรรมนันทนาการประเภทออกกำลังกายและเล่นกีฬายังช่วยให้ร่างกายมีสมรรถภาพทางกายดี ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี
 2. คุณค่าต่อครอบครัว  กิจกรรมนันทนาการที่กระทำร่วมกันในครอบครัวช่วยทำให้ครอบครัวมีความใกล้ชิด ช่วยเหลือซึง่กันและกัน ก่อให้เกิดคึวามอบอุ่นและเป็นสุข เช่นการไปทัศนศึกษา การเล่นดนตรี การปลูกต้นไม้ การเล่นกีฬา เป็นต้น
 3. คุณค่าต่อสังคม กิจกรรมนันทนาการกเอให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว เช่น กิจกรรมบำเพ็นประโยชน์ ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี เกิดมิตรภาพและสันติภาพ นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้ ทุกคนควรรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยทำกิจกรรมนันทนาการที่มีคุณค่ากับตนเองและสังคม 
  ข้อมูลนี้ได้จากหนังสือวิชาสุขศึกษาพิมเองล้วนๆๆๆ  โอเคบาย
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: